Textové pole: PAVLIN DVŮR

Počátky našeho chovu masného skotu se vážou s odolným extenzivním plemenem Galloway a to téměř ve všech barevných rázech, včetně atraktivního zbarvení belted. V současné době působí v plemenitbě býci:

BOVO z Dubové hory (dun) a COLOMBO z Pavlina Dvora (belted)

 

V souvislosti s navyšováním základního stáda, nyní čítajícího 100 kusů matek, hledáme k plemeni Galloway zástupce většího rámce. Za tímto účelem jsme v poslední době pořídili plemenné býky:

ANGUS- Arik ze Stvolínek a SHORTHORN - Cerro z Ptenínského mlýna

Chov masného skotu

První býk v našem chovu KEWIN Roupovský