Textové pole: PAVLIN DVŮR

Okrajově se zabýváme chovem Přeštických prasat a miniprasátek, slepic a kachen.