První klisnou která byla přivezena v r.1998 do opravené stáje nově založeného hřebčína Pavlin Dvůr byla plnokrevná ABRAKADABRA (po Fallada).

Abrakadabra

Její potomci jako např. Akebona či Assamakka od začátku výborně reprezentovali náš hřebčín na dostihových závodištích. Další dobré potomky odchovaly klisny QUATRABELLA, LA CHANSON, LATENCE, MERRY SHARP, WENKE, QUTOOF (GB), OLD ROSE aj.

Marcham

Dlouhodobým plemenným hřebcem byl hřebec Marcham (IRE) (po špičkovém hřebci Sadler´s Wells (USA)), který předával svým potomkům vynikající charakter.

Quick Devil (jedničkový vítěz z klisny Quatrabella)

Nyní vlastníme pouze chovnou klisnu OLD STORY, dceru bývalých reprezentantů dostihové stáje Pavlín Dvůr klisny Old Rose a hřebce Access to Java.

Stáje pro koně v současné době pronajímáme trenérům dostihových koní, avšak je možnost ustájit koně i jiných kategorií (viz-https://www.ds-pavlindvur.cz/).