Historie

Pavlin Dvůr (dříve Paulinenhof) byl založen hrabětem Hartigem v roce 1868 a pojmenován po jeho dceři Pauline. Bydlela zde rodina hajného a rodina, která se starala o hospodářská zvířata. Na cca 60 ha, patřících dříve k farmě,  se pásl dobytek ze statku Meierhof v Mimoni.

Zbořenina hradu Ralsko, tyčící se nad Pavlinem  Dvorem, patří do hradské soustavy Bezděz – tvrz v Kuřivodech a Luční kámen, která  v době raného středověku zajišťovala klid pro čilý obchodní ruch na známé obchodní a vojenské Záhošťské cestě. Ta vedla od severu Germánské říše směrem na jih dnešní Evropy do Říše římské.

Ve 14. a 15. století byly v blízkosti  Pavlina Dvora zakládány vesničky Svébořice (Schwaibitz), Velké Ralsko (Gross Roll), Ostrov (Spörning) a jiné. Po dlouhá staletí tu žilo obyvatelstvo jako součást království českého, rakousko-uherské monarchie a od roku 1918 nové Československé republiky. Vzájemnou shodu a porozumění mezi německými a českými obyvateli narušila A. Hitlerem nacionalisticky vedená kampaň za „osvobození“ sudetských Němců, která vyvrcholila v roce 1938 mnichovským diktátem a odstoupením pohraničních území Československa Německu.

Po šesti letech okupace se v roce 1945 osvobozením území situace změnila. Němci označení bílou páskou na rukávu měli poznat pocity vyhnanců, lidí bez domova. Vysídlení většiny německého obyvatelstva je spíše mstou než spravedlností. Avšak přišla další rána. Osídlování prostoru českým obyvatelstvem bylo v roce 1947 zastaveno novými vojenskými potřebami. Vojenským plánovačům nemohlo uniknout řídce osídlené území mezi Stráží pod Ralskem a Bělou pod Bezdězem. Malebné vesničky byly zcela obětovány  cvičnému území (o rozloze 250 km2) Československé lidové armády. Pavlin Dvůr byl naštěstí vyhlazení ušetřen, poněvadž leží zcela na kraji tohoto území a státní podnik Vojenské lesy zde nadále provozoval chov prasat a slepic. V roce 1968 se v prostoru usadila sovětská armáda, která z tohoto místa vybudovala jeden z opěrných pilířů tak zvané „obrany mírového bloku“ včetně raketové základny a skladu s nukleárními hlavicemi. Těžba uranu okolo Ralska pro naše „sovětské přátele“ byla dalším devastujícím krokem pro tuto dříve nádhernou oblast. Po roce 1989 a změně politického uspořádání byl vznesen požadavek na odsun sovětských vojsk. Poslední ruský voják odešel z našeho území 31.7.1991….

Po zprivatizování Pavlina Dvora, roku 1997, mohla začít úplná rekonstrukce hospodářství. Z  haly pro odchov slepic se stala stáj pro dostihové koně, z bývalých skladů stáj pro chovné koně, generálních oprav se dočkala také sýpka garáže a rodinné domky. Nových 25 obyvatelů Pavlina Dvora tak zde začíná s obnovou života :D.